LEGO® NINJAGO® LEGACY

(där ninjor skapas)

LEGO® NINJAGO® LEGACY

(där ninjor skapas)

DE FYRA GYLLENE SPINJITZUVAPNEN

De heligaste vapnen i NINJAGO världen är eldens svärd, blixtens nunchaku, iskaststjärnorna och jordskredens lie – de fyra gyllene spinjitzuvapnen.

Den första spinjitzumästaren smidde de kraftfulla vapnen för att skapa och försvara NINJAGO världen, och de gick sedan i arv till mästarens två söner, Garmadon och Wu. Men Garmadon planerade att använda vapnen för sina egna onda syften och Wu tvingades förvisa honom till underjorden och gömma vapnen.

När Garmadon återvände med skelettarmén för att gå till attack och regera över NINJAGO världen skickade Wu de fyra ninjorna Kai, Cole, Zane och Jay på uppdrag att hämta de fyra vapnen och återställa freden ...