• Hjälp Jay att behärska ärlighet

    Jay tänker ofta inte innan han pratar, vilket kan leda till att han ... tänjer lite på sanningen ...

    Men för att bli en ninja måste du alltid säga sanningen, oavsett omständigheterna.

    Visa Jay hur man håller sig till sanningen i nästa utmaning!

    Börja
    Gå tillbaka

Korsa lavan

Visa Jay vägen genom att svara ärligt på några frågor.

Börja

Det finns 4 drakar på skärmen

Falskt
Sant

Det här är Mäster Wu!

Falskt
Sant

Svärd kan också användas som skidor!

Falskt
Sant

”Spinjitzu” stavat baklänges är ”NINJAGO”

Falskt
Sant

Grattis!

Du hjälpte Jay att hålla sig till sanningen så att han kunde ta sig över till andra sidan!

Gå tillbaka till templet för att fortsätta resa mot ninjamästare ...

Fortsätt