Tahu: Kraftsamling

jan 1. 2014

Tahu ertappar Eldens beskyddare med att låna hans gyllene mask och eldsvärd. Tahu använder beskyddarens rustning och vapen för att bli kraftfullare och bemästra den brinnande kraften från eldens element.