Onua: Kraftsamling

jan 1. 2014

Onua visar Jordens beskyddare hur man svingar hans tunga hammare. Onua använder beskyddarens rustning och vapen för att bli kraftfullare och kunna nyttja den starka energin från jordens element.