Gali: Kraftsamling

jan 1. 2014

Gali försöker bygga den perfekta versionen av Vattnets beskyddare. Gali använder beskyddarens rustning och vapen för att bli kraftfullare och få de stormiga krafterna från vattnets element.