Kapitel 2

Melum och Isregionen

För tusentals år sedan skapades elementvarelsen Melum och sedan dess har den härjat i Isregionen. Dess själ är kopplad till iselementet och Melum känner till regionen bättre än någon annan. Precis som Kopaka är denna varelse ädel och alltid redo.

Tämja varelsen

Melum är viljestark och svår att tämja, vilket Kopaka får erfara när de två möts i kylan. Det är först när Toa accepterar att han och Melum är jämlikar som varelsen erbjuder sin kraftfulla vänskap.

Enighetens ögonblick

När Toa och elementvarelsen enas låser de upp fantastiska krafter. Kopaka ser plötsligt den stora labyrinten där kontrollmasken finns gömd.

Toas enighet

Enade bevarar Kopaka och Melum iselementets hemlighet. De besitter mäktiga krafter som är kopplade till iselementet och kan framkalla froststormar och skapa issköldar och glaciärer med ren vilja.