Isvarelsen Melum

  • BIONICLE Characters 2016

Melum förkroppsligar urelementet is. Beskyddarna kallar isen ”det vita elementet” eftersom det är det renaste och ädlaste av de sex elementen. Därför förknippas Melum med dygd, ära och rättvisa. En Toa som förenas med Melum får obegränsad tapperhet och orubbligt mod att bekämpa ondskan och försvara allt som är gott, sant och vackert.