21006 Vita huset

  • Vita huset
  • Vita huset

Få byggnader i USA är lika vördnadsbjudande och historiska som Vita huset. Byggnadens design avgjordes den 16 juli 1792 när president George Washington utsåg James Hobans ritning till det vinnande förslaget i en arkitekttävling med bidrag från sex framstående arkitekter. Den sex våningar höga sandstensbyggnaden är ett exempel på nyklassicistisk federal stil med inslag av irländsk palladianism och utformades för att ingjuta respekt för nationen hos medborgarna och utländska besökare. Byggnaden uppfördes mellan 1792 och 1800 och byggdes om av Hoban efter en brand 1814. LEGO® Landmark modellen av Vita huset har ritats av den amerikanske arkitekten Adam Reed Tucker i samarbete med LEGO designerteam.