21022 Lincolnmonumentet

Fakta

  • Plats: Den västra delen av National Mall, Washington D.C.
  • Arkitekt: Henry Bacon
  • Stil: Beaux-Arts
  • Material: Exteriör: Yule-marmor från Colorado, rosa marmor från Tennessee, granit från Massachusetts. Interiör:  Kalksten från Indiana, vit marmor från Georgia, rosa marmor från Tennessee, marmor, brons och mässing från Alabama
  • Dimensioner: 59 x 36 m 
  • Byggnadsår: 1914–1922
  • Kostnad: 2 957 000 amerikanska dollar

Historia

Planerna på att resa ett monument till minne av Abraham Lincoln började redan när han låg på sin dödsbädd 1865. Först 57 år senare stod monumentet färdigt, efter decennier av tvister kring vad för slags monument som skulle byggas och var det skulle stå.

Själva byggnaden påminner om ett klassiskt grekiskt tempel och är 58 x 36 meter stor och 30 m hög. Den omges av en kolonnad med 36 räfflade doriska kolonner – en för var och en av de 36 delstaterna i unionen vid Lincolns död.

Monumentets interiör är uppdelad i tre rum. De norra och södra rummen innehåller inskriptioner från Lincolns andra installationstal som president och från Gettysburg-talet. Över var och en av inskriptionerna finns en väggmålning som visar Lincolns vägledande principer i livet.

Mellan det norra och det södra rummet finns ett rum som innehåller en ensam staty som föreställer Lincoln när han sitter och funderar.

Arkitekt

Henry Bacon (1866–1924)
Henry Bacon var en New York-baserad arkitekt som hade rest mycket i Europa och var särskilt förtjust i antik grekisk arkitektur. Han hämtade inspiration till Lincolnmonumentet från templet Parthenon i Aten. Bacon förstod instinktivt monumentets symboliska funktion att ena ett land som splittrats av inbördeskrig och valde avsiktligt byggnadsmaterial från så många delstater som möjligt.

Daniel Chester French (1850–1931)
Daniel Chester French var USA:s ledande skulptör på sin tid och hans mest kända verk är statyn av Lincoln som dominerar insidan av monumentet. Det tog fyra år att skapa skulpturen som väger 159 ton och är uthuggen ur 28 separata block av vit Georgia-marmor.

Jules Guerin (1866–1946)
Jules Guerin valdes ut för att dekorera monumentets interiör med två väggmålningar i storleken 18,3 x 3,7 meter. Tillsammans symboliserar målningarna Abraham Lincolns principer och lyfter fram hans två stora prestationer: frigörelse och enighet.

Visa produktdetaljer