21019 Eiffeltornet

Fakta

  • Plats: Paris, Frankrike
  • Arkitekt: Entreprenör: Gustave Eiffel; Ingenjörer: Maurice Koechlin och Emile Nouguier; Arkitekt: Stephen Sauvestre
  • Kostnad: 7 799 401 franska guldfranc
  • Material: Smidesjärn med socklar i sten
  • Höjd: Ursprunglig höjd: 312 meter Nuvarande höjd (inklusive antenner): 324 meter
  • Vikt: 7 300 ton
  • Byggnadsår: 1887–1889

Historia

År 1889 hölls en världsutställning i Paris för att fira den franska revolutionens 100-årsjubileum. Tre år tidigare har en officiell tävling utlysts för att hitta en lämplig huvudattraktion till utställningen. Gustave Eiffels ritning till ett 300 meter högt järntorn utsågs till vinnare bland 107 olika bidrag som kommit in.

Två chefsingenjörer från Eiffels företag, Maurice Koechlin och Emile Nouguier, hade redan arbetat med en idé om ett järntorn sedan 1884. Deras design byggde på en stor stolpe med fyra kolonner i fackverk, som skulle vara skilda åt vid basen och förenas i toppen. De fyra kolonnerna skulle kopplas samman av metallbalkar med jämna mellanrum. 

För att göra det föreslagna projektet mer tilltalande för allmänheten vände sig Nouguier och Koechlin till chefen för företagets arkitekturavdelning, Stephen Sauvestre, och bad honom att arbeta på tornets övergripande design. Sauvestre föreslog att benens socklar skulle kläs med sten och lade till dekorativa valv som band samman kolonnerna på den första nivån. Han föreslog också en knoppformad spira och flera andra utsmyckningar, men de fick avslag till fördel för den förenklade form vi ser idag.

Gustave Eiffel menade att tornet skulle vara en symbol för den moderna ingenjörskonsten och industrins och vetenskapens århundrade, men förslaget fick snart kritik. Många av landets ledande konstnärliga representanter var emot byggnationen och kallade tornet både värdelöst, monstruöst och ”en avskyvärd plåtkolonn med bultar”.”

Många av de som kom med invändningar ändrade sig dock när tornet hade byggts och idag anses det vara ett slående exempel på strukturell konst.

När huvuddelen av arbetet var slutfört 1889 ledde Eiffel en grupp regeringstjänstemän och pressrepresentanter upp till toppen av världens då högsta byggnad. Eftersom hissarna ännu inte satts i drift, klättrade man till fots, och det tog över en timme att komma upp. Väl uppe vecklade Eiffel ut en stor fransk flagga, ackompanjerad av en salut på 25 skott.

Arkitekt

Gustave Eiffel föddes den 15 december 1832 i Dijon och var en utomordentligt begåvad ingenjör och byggare. Han tog examen från École Centrale des Arts et Manufactures 1855, samma år som Paris stod värd för den första världsutställningen. Under fler år levde han i sydvästra Frankrike, där han övervakade arbetet med den stora järnvägsbron i Bordeaux. År 1864 startade han eget som ”konstruktör”, med metallstrukturer som specialitet. Eiffel skulle komma att bygga hundratals olika slags byggnadsverk i metall världen över. Han föredrog att konstruera broar, och i synnerhet järnvägsbroar, men blev också känd för sina metallkonstruktioner och industriella installationer. Hans karriär omfattade ett stort antal imponerande byggnadsverk, till exempel Porto-viadukten och Garabit-viadukten i området Cantal i Frankrike.

Men minst lika enastående är de andra verken där Eiffels företags uppfinningsrikedom fick fritt spelrum, till exempel de ”flyttbara” broar som såldes världen över i form av ”kit”, och den geniala strukturen till Frihetsgudinnan i New York. Eiffels karriär som entreprenör nådde sin kulmen 1889 när Eiffeltornet färdigställdes. Två år tidigare, 1887, hade han gått med på att bygga slussarna till Panamakanalen. Det var en ofantlig uppgift, men projektet missköttes och blev en av århundradets största ekonomiska skandaler.

Efter att ha rentvått sitt namn drog Eiffel sig tillbaka för att ägna de sista 30 åren av sitt liv åt vetenskaplig forskning. Han dog den 27 december 1923, vid 91 års ålder.

Visa produktdetaljer