21017 Imperial Hotel

  • Produkten tillverkas inte längre

Fakta

  • Plats: Tokyo, Japan
  • Arkitekt: Frank Lloyd Wright
  • Material: Armerad betong och tegel
  • Byggnadstyp: Hotell: 250 rum, 5 balsalar, 10 bankettrum
  • Storlek: 34 765 m2
  • Ursprunglig kostnad: 6 miljoner yen
  • Byggnadsår: 1916–1923

Historia

Det ursprungliga Imperial Hotel var en tre våningar hög träbyggnad i viktoriansk stil som byggdes över avenyn som gick från kejsarens palats. Det öppnade 1890 och var på den tiden landets enda hotell i europeisk stil. År 1915 kunde hotellet inte längre ta emot det växande antalet besökare och man bestämde att den föråldrade byggnaden skulle ersättas med ett nytt modernt hotell.

Hotellägarna letade efter en västerländsk arkitekt som kunde överbrygga den kulturella klyftan mellan öst och väst och anlitade Frank Lloyd Wright för att rita och bygga ett nytt Imperial Hotel. Det 250 rum stora hotellet fick ungefär samma form som sin egen logotyp, där gästrumsflyglarna formade bokstaven ”H”, medan de allmänna utrymmena förlades till en mindre men högre mittflygel i form av bokstaven ”I”, som gick genom mitten av H-flygeln.

Byggnadens visuella effekt skulle bli både slående och dramatisk. Nya Imperial Hotel slog upp portarna den 1 september 1923. Samma dag skakades Tokyo och dess närområde av en kraftig jordbävning. Wright befann sig då i Los Angeles och tio långa dagar av motsägelsefulla rapporter skulle följa innan det bekräftades att hotellet fortfarande stod kvar. Tack vare Wrights unika design var det i själva verket en av få byggnader som klarade jordbävningen.

Arkitekt

Frank Lloyd Wright betraktas av många som USA:s främste arkitekt och en av världens mest begåvade arkitekter, men han var också en man med en aldrig sinande energi. Hans karriär sträckte sig över 74 år och han ritade över 900 byggnadsverk – bland annat hus, kontor, kyrkor, skolor, bibliotek, broar, museum och mycket annat. Av dem färdigställdes över 500. Idag står över 400 av dessa verk fortfarande kvar. 

Wright föddes i den lilla byn Richland Center på landsbygden i Wisconsin 1867, bara två år efter det amerikanska inbördeskrigets slut och han dog vid 91 års ålder 1959. Det finns bevis för att Wright både gick i high school och studerade vid University of Wisconsin-Madison, men inga uppgifter om att han tagit examen från någon av utbildningarna. År 1887 flyttade Wright till Chicago och i början av 1890-talet hade han redan blivit chefskonstruktör för arkitektbyrån Adler & Sullivan. 

Som arkitekt och konstnär både förbryllades och inspirerades Wright av Fjärran Östern och särskilt Japan. Så småningom skulle han rita och färdigställa sex byggnader i landet, varav den mest kända är Imperial Hotel.