21011 Brandenburger Tor

  • Produkten tillverkas inte längre

Fakta

  • Plats: Berlin, Tyskland
  • Arkitekt: Carl Gotthard Langhans
  • Stil: Klassicism
  • Material: Sandsten
  • Byggnadsår: Byggnationen startade 1788 och slutfördes 1791

Historia

Brandenburger Tor uppfördes mellan 1788 och 1791 enligt ritningar av arkitekten Carl Gotthard Langhans. Själva porten är byggd av sandsten och består av tolv doriska kolonner, sex på varje sida, som bildar fem ingångar. Stadsborna fick ursprungligen bara passera genom de två yttersta, eftersom den mittersta gången var avsedd för preussiska kungligheter och utländska ämbetsmän på besök.

Brandenburger Tor har haft en turbulent tillvaro, men är i stort sett oförändrad sedan byggnationen slutfördes. År 2000 inledde Berlins stiftelse för bevarande av byggnader (på tyska: StiftungDenkmalschutz Berlin) en fullständig restaurering av porten. Den öppnades för allmänheten igen den 3 oktober 2002 under 12-årsjubileet för Tysklands enande.

Idag räknas Brandenburger Tor som ett av Europas mest kända byggnadsverk.

Arkitekt

Brandenburger Tor uppfördes på begäran av kung Fredrik Vilhelm II av Preussen som ett tecken på fred och var den mest storslagna av 18 stadsportar som en gång ledde in till Berlin. Portens konstruktion och dekor speglade dess viktiga funktion som en monumental entré till Unter den Linden – den välkända boulevard som kantas av lindar och tidigare ledde rakt till stadens palats och de preussiska monarkerna.

Carl Gotthard Langhans (15 december 1732–1 oktober 1808) föddes i Landeshut i Schlesien (tillhör idag Polen). Han hämtade inspiration till Brandenburger Tor från Propyléerna, den monumentala hall som leder in till Akropolis i Aten. Och precis som Propyléerna ledde fram till en av antikens helgedomar, skulle Brandenburger Tor symbolisera inträdet i det preussiska rikets viktigaste stad.