21009 Farnsworth House

  • Produkten tillverkas inte längre

Fakta

  • Arkitekt: Ludwig Mies van der Rohe
  • Byggnadstyp: Fritidshus med ett rum   
  • Stil: Modern
  • Detaljer: 140 m2
  • Plats: Plano, Kendall County, Illinois, USA 
  • Material: Stål och glas 
  • Byggnadsår: 1945–1951

Historia

Farnsworth House ritades och byggdes mellan 1945 och 1951 som ett fritidshus med ett rum och låg på landsbygden, 89 km sydväst om Chicago på en 240 000 m2 stor egendom intill Fox River, i staden Plano, Illinois.

Mies van der Rohe betraktade Farnsworth House som en byggnad som var både oberoende av och sammanflätad med den omgivande naturen. Husets enkla förlängda kubform ligger parallellt med floden, i den svalkande skuggan av en stor och majestätisk lönn.

Huset är höjt 1,60 meter över flodbanken med hjälp av åtta stålkolonner som är fästa i golvets sidor och i takplattorna. Plattornas ändar fortsätter utanför kolonnstöden, och skjuter ut från byggnaden. Huset ser ut att sväva viktlöst ovanför marken.

Interiören är ett stort rum med fristående inredning. Ytan är öppen kring två träblock som kallas ”stommar”. Eldstads-/köksstommen ser nästan ut som ett separat hus som har krupit in i det stora glashuset. Materialen är diskret påkostade – travertingolv, primavera-paneler och sidengardiner – och detaljerna är minimala och minutiöst utförda.

Arkitekt

Farnsworth House är ett hus av stål och glas som beställdes som ett fritidshus av Dr. Edith Farnsworth, en framstående medicinsk specialist från Chicago. Farnsworth var mycket intelligent, vältalig och helt inställd på att bygga ett mycket speciellt modernt byggnadsverk. Hennes instruktioner till Mies van der Rohe var att rita huset som om det vore till honom själv.

Ludwig Mies van der Rohe (27 mars 1886–17 augusti 1969) har länge räknats till en av 1900-talets mest betydelsefulla arkitekter. Före andra världskriget i Europa trädde Mies fram som en av de mest nyskapande ledarna för den moderna rörelsen. Efter att ha emigrerat till USA 1938 förvandlade han stålramens arkitektoniska uttryck inom amerikansk byggnadskonst och lämnade efter sig ett nästintill oöverträffat arv av byggnader och teorier.

När Farnsworth House stod klart hyllades det i den arkitektoniska pressen. Dess värre hade Mies och Edith Farnsworth blivit osams om kostnaderna, som nästan hade dubblerats, och den bittra dispyten löstes först efter en mycket uppmärksammad rättegång. Edith Farnsworth fortsatte att utnyttja sitt fritidshus i nästan 20 år. Husets tidlösa kvalitet beundras fortfarande med vördnadsfull fascination av nya generationer arkitekter och designer världen över.

Referenser
Textkällor: National Trust for Historic Preservation®
Fotokällor: Farnsworth House™, a National Trust Historic Site
Chicago History Museum
Hans Peter Schaefer
John Hill, Tigerhill Studio