21007 Rockefeller Plaza

  • Produkten tillverkas inte längre

Fakta

  • Arkitekt: Raymond Mathewson Hood var chefsarkitekt i ett stort team
  • Konstruktion: Stålramsstruktur med kalkstensfasad
  • Bas: 19 handelsbyggnader fördelade på 89 000 m2)
  • Höjd: 266 m
  • Plats: Midtown Manhattan, New York City, New York, USA
  • Material: Kalksten
  • Stil: Art Deco
  • Våningar: 70
  • Byggnadsår: 1930–1939 (de ursprungliga 14 byggnaderna)

Historia

Rockefeller Center® är ett komplex bestående av 19 handelsbyggnader fördelade på ett 89 000 m2 område mellan den 48:e och 51:a gatan i New York City. Centret byggdes av familjen Rockefeller och ligger mitt i Midtown Manhattan, i området mellan Fifth Avenue och Sixth Avenue.

Rockefeller Center® representerar en vändpunkt inom den arkitektoniska skulpturens historia: Det är ett av de sista stora byggnadsprojekten i USA som omfattade integrerad offentlig konst. Skulptören Lee Lawrie bidrog till det stora antalet enskilda verk – tolv stycken – bland annat en staty av Atlas som är vänd mot Fifth Avenue och de iögonfallande friserna över huvudentrén till RCA-byggnaden.

Centret är en kombination av två byggnadskomplex: de äldre och ursprungliga 14 Art Deco-kontoren från 1930-talet, och fyra torn i internationell stil som byggdes längs den västra sidan av Avenue of the Americas under 1960- och 1970-talen.

Referenser
Foton med benäget tillstånd av Rockefeller Center Archives.
Textkällor: www.rockefellercenter.com
www.u-s-history.com
www.rockarch.org

Arkitekt

John Davison Rockefeller Junior (29 januari 1874–11 maj 1960) var en ledande filantrop och en nyckelperson i den framstående familjen Rockefeller. Under den stora depressionen utvecklade och finansierade han ensam Rockefeller Center® – ett gigantiskt byggnadskomplex bestående av 14 byggnader mitt på Manhattan.

Det var det största privata byggnadsprojekt som någonsin genomförts i modern tid. Över 75 000 människor arbetade med att bygga centret under depressionsåren.

Byggmästare och ”projektledare” för det gigantiska företaget var John R. Todd och chefsarkitekt var Raymond M. Hood, som arbetade med och ledde ett team bestående av arkitekter från tre olika arkitektbyråer. Hood var 1920-talets största skyskrapsarkitekt, som ledde och inspirerade utvecklingen av skyskrapornas formgivning i USA under decenniet, och Rockefeller Center var hans sista stora projekt.