21005 Fallingwater®

  • Produkten tillverkas inte längre

Fakta

  • Arkitekt: Frank Lloyd Wright
  • Byggnadstyp: Sommarställe
  • Konstruktion: Armerad gjuten betong och kalksten
  • Kostnad: 155 000 amerikanska dollar

Historia

När Frank Lloyd Wright presenterade sin fantastiska vision för Fallingwater® överraskade han alla. Det tänkta huset var inte placerat bredvid vattenfallet som fanns på tomten – utan över det – vilket nästan gjorde huset osynligt. Genom att höra vattnet istället för att se det, menade Wright att ägarna skulle komma närmare naturen som skulle bli en naturlig del av deras liv.

I sina ritningar använde Wright sig av former som påminde om dem som fanns i husets omgivning. Byggnaden består av våningsplan som klättrar på varandra och formas av stora sandstensklippor, så att den ser ut att sväva över marken och skjuter ut över vattenfallet.

Hela huset består av utskjutande balkonger som sticker ut över klipporna. Rummen har angränsande utomhusterrasser och verkar sträcka sig ut mot de omgivande trädens grenar.

Det djärva och banbrytande projektet byggdes av lokal sandsten med hjälp av hantverkare från trakten. Huset blev genast känt efter att ha visats på omslaget till tidningen Time 1938 och blev därmed världens mest berömda privata bostadshus.

Arkitekt och ägare

Edgar Kaufmann Senior var en framgångsrik affärsman och naturälskande familjeman som ägde mark vid Bear Run, Fayette County, Pennsylvania i USA. När han började planera byggnationen av ett nytt sommarställe där 1935, tipsade hans son Edgar Junior om en arkitekt som han trodde skulle passa perfekt för att rita ett hus i en så oländig miljö.

Frank Lloyd Wright (1867–1959) är fortfarande känd som en av 1900-talets största arkitekter världen över. Hans arbete var starten på en ny syn på arkitektur, där man utnyttjade nyskapande design och ingenjörskonst med hjälp av ny teknik och nya material. Wright utgick från kundens kärlek till naturen och den närliggande bergsfloden och kunden litade på att han skulle skapa ett organiskt hem som skulle smälta in i omgivningen.

Få andra verk står sig eller är fortfarande lika fascinerande som Frank Lloyd Wrights Fallingwater®. Byggnadens unika stil utgår från arkitektens tro på ”organisk arkitektur" och betonar det harmoniska förhållandet mellan byggnaden och miljön omkring den.

Referenser
För mer information, besök: www.franklloydwright.org

Rättigheten att sprida namnet och bilder av Frank Lloyd Wright tillhör Frank Lloyd Wright Foundation, Taliesin West, Scottsdale, Arizona. Frank Lloyd Wright, Frank Lloyd Wrights signatur, Frank Lloyd Wright Collection-logon och logon för godkända produkter (rektangulär logolåda) är registrerade varumärken som tillhör Frank Lloyd Wright Foundation. Upphovsrätten för Frank Lloyd Wrights ritningar och verk tillhör the Frank Lloyd Wright Foundation.