21004 Solomon R Guggenheim Museum

  • Produkten tillverkas inte längre

Fakta

  • Arkitekt: Frank Lloyd Wright
  • Byggnadstyp: Konstmuseum
  • Konstruktion: Armerad gjuten betong
  • Höjd: 28 m
  • Plats: New York City, New York, USA
  • Material: Aluminium, stål, betong och glas
  • Byggnadsår: 1943–1959

Historia

Att Guggenheim Museum® ligger på Fifth Avenue, mellan den 88:e och 89:e gatan är ingen tillfällighet. Närheten till Central Park var en viktig faktor – parken är en tillflyktsort från stadens ljud och trängsel och så nära naturen man kan komma i New York.

Men naturen ger inte bara museet andrum från New Yorks alla distraktioner, utan var också en inspirationskälla till byggnaden. Guggenheim Museum® är ett exempel på Frank Lloyd Wrights föresats att utnyttja organiska former inom arkitektur.

Men även om Wrights verk är en hyllning till naturen, är det också ett uttryck för hans unika tolkning av den modernistiska arkitekturens stela geometri. Byggnaden är en komposition av trianglar, ovaler, valv, cirklar och rektanglar.

Wright bortsåg från det vanliga sättet att rita museum, där besökarna leds genom ett antal sammankopplade rum. Istället förde han direkt besökarna till byggnadens övre plan med hiss och ledde dem i lugn och ro nedåt via en lätt sluttande ramp. Den öppna rotundan ger besökarna en unik möjlighet att se flera avdelningar med konst på olika plan samtidigt.

Byggnaden har ofta kallats det viktigaste konstverket i Guggenheims samling.

Referenser

För mer information, besök: www.franklloydwright.org

Rätten att sprida namnet och bilder av Frank Lloyd Wright tillhör Frank Lloyd Wright Foundation, Taliesin West, Scottsdale, Arizona. Frank Lloyd Wright, Frank Lloyd Wrights signatur, Frank Lloyd Wright Collection-logon och logon för godkända produkter (rektangulär logolåda) är registrerade varumärken som tillhör Frank Lloyd Wright Foundation. Upphovsrätten för Frank Lloyd Wrights ritningar och verk tillhör the Frank Lloyd Wright Foundation.

Arkitekt

I juni 1943 bad Solomon R. Guggenheims konstrådgivare Hilla Rebay Frank Lloyd Wright att rita en ny byggnad som skulle rymma Guggenheims fyra år gamla museum för abstrakt måleri. Guggenheim ville ha en miljö som skulle vara lika banbrytande som målningarna i hans samling.

Projektet skulle utvecklas till en komplicerad kamp där arkitekten ställdes mot sina kunder, statsämbetsmän, konstvärlden och den allmänna opinionen. Först 15 år, 700 skisser och sju kompletta arbetsritningar senare skulle Wrights vision bli verklighet och Solomon R. Guggenheim Museum® slog för första gången upp portarna 1959. Då hade både Guggenheim och Wright avlidit.

Frank Lloyd Wright betraktas av många som USA:s främste arkitekt och en av världens mest begåvade arkitekter, men han var också en man med en aldrig sinande energi. Under sin 74 år långa karriär ritade han över 900 byggnader, skrev nästan 20 böcker samt hundratals artiklar, brev och tal.

Han hade en tydlig idé om hur museet skulle fungera: “Det ska vara en förlängd välproportionerlig golvyta som går nedifrån och upp, svänger runt och går upp och ner, genom hela byggnaden. Blicken ska inte stöta på några plötsliga förändringar, utan varsamt ledas som när man står längst ut på stranden och betraktar en obruten våg.

Referenser
För mer information, besök: www.franklloydwright.org

Rättigheten att sprida namnet och bilder av Frank Lloyd Wright tillhör Frank Lloyd Wright Foundation, Taliesin West, Scottsdale, Arizona. Frank Lloyd Wright, Frank Lloyd Wrights signatur, Frank Lloyd Wright Collection-logon och logon för godkända produkter (rektangulär logolåda) är registrerade varumärken som tillhör Frank Lloyd Wright Foundation. Upphovsrätten för Frank Lloyd Wrights ritningar och verk tillhör the Frank Lloyd Wright Foundation.