Red

Den argaste fågeln av dem alla. Red bor på en ö som befolkas av de gladaste, mest naiva figurerna man kan tänka sig – och det behöver knappast sägas att han inte passar in. Flockens muntra, bekymmerslösa liv står i stark kontrast till Reds. Han har få vänner, kan inte behålla ett jobb och lever ensam i utkanten av staden. Men han är den sortens fågel du gärna har vid din sida när det blåser hårt.