About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

Kommentarer till användningen av LEGO varumärket i Greenpeace-kampanj

Jørgen Vig Knudstorp, CEO på LEGO Gruppen, kommenterar Greenpeaces användande av LEGO® varumärket i en kampanj mot Shell.

LEGO Gruppen arbetar på ett ansvarsfullt sätt och strävar alltid efter att leva upp till mottot att "endast det bästa är gott nog", som företaget har använt sedan 1932.

Vi är fast beslutna att påverka samhället och planeten vi efterlämnar åt våra barn på ett positivt sätt. Vårt unika bidrag är att inspirera och utveckla barn genom att skapa möjligheter till kreativa lekupplevelser över hela världen.

Ett avtal av den typ vi har med Shell är ett av många sätt för oss att sprida LEGO® klossar till så många barn som möjligt.

Vi välkomnar och hämtar inspiration från all relevant feedback vi får från fans, barn, föräldrar, icke-statliga organisationer och andra intressenter. De har höga förväntningar på vårt sätt att arbeta. Det har vi också.

Greenpeace-kampanjen handlar om hur Shell arbetar i en viss del av världen. Vi anser att den här frågan måste hanteras av Shell och Greenpeace. Vi blir bekymrade när LEGO varumärket används som verktyg i dispyter mellan organisationer.

Vi förväntar oss att Shell tar sitt ansvar på alla platser där de verkar och att de vidtar lämpliga åtgärder för att förändra sitt arbetssätt om så inte är fallet. Jag vill klargöra att vi har för avsikt att fullfölja det långsiktiga avtal med Shell som vi ingick 2011.

Vi fortsätter att leva efter mottot "endast det bästa är gott nog" och skapa kreativa och inspirerande LEGO lekupplevelser till barn över hela världen.

Jørgen Vig Knudstorp, President och Chief Executive Officer på LEGO Gruppen.