About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

Produktinnovationer säkrar starkt resultat för LEGO Gruppen under 2013

En framgångsrik lansering av LEGO® Legends of ChimaTM, fortsatt framgång för LEGO Friends och ett starkt resultat för klassiska produktserier som LEGO City bidrog till ett mycket tillfredsställande årsresultat för LEGO Gruppen.

”År 2013 ökade vi vår försäljning med elva procent och gick bättre än leksaksmarknaden som helhet. Vi ökade vår totala marknadsandel, vilket är ett mycket tillfredsställande resultat. På mindre än tio år har vi nu mer än fyrdubblat vår vinst”, säger Jørgen Vig Knudstorp, president och CEO för LEGO Gruppen. Han tillägger:

”Att fortlöpande utveckla och förnya vårt konsumenterbjudande är nyckeln till våra framgångar. Under 2013 utvecklade och lanserade vi med framgång produkter som hamnar högt på barns önskelistor över hela världen.”

Under 2013 växte klassiska produktserier som LEGO® City, LEGO DUPLO®, LEGO Technic och LEGO Creator alla tvåsiffrigt. LEGO Friends, som lanserades 2012, visade långsiktig potential genom att också växa tvåsiffrigt 2013, medan LEGO Legends of Chima etablerades med framgång som ett viktigt tema internationellt sett.


Nyckeltal från LEGO Gruppens årsredovisning 2013, publicerad i dag:

• I lokal valuta (dvs. exklusive påverkan från utländska valutakurser) ökade omsättningen med 11 procent jämfört med föregående år.
• Omsättningen ökade med 10 procent till 25 382 miljoner DKK [4 519 miljoner USD, 3 403 miljoner EUR] mot 23 095 miljoner DKK [3 987 miljoner USD, 3 103 miljoner EUR] året innan. 
• Årets rörelseresultat ökade till 8 336 miljoner DKK [1 484 miljoner USD, 1 118 miljoner EUR] mot 7 606 miljoner DKK [1 313 miljoner USD, 1 022 miljoner EUR] – en ökning med 10 procent.
• Nettovinsten uppgick till 6 119 miljoner DKK [1 089 miljoner USD, 820 miljoner EUR] jämfört med 5 613 miljoner DKK [969 miljoner USD, 754 miljoner EUR] år 2012 – en ökning med 9 procent.
• Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 6 744 miljoner DKK [1 247 miljoner USD, 904 miljoner EUR] jämfört med 6 220 miljoner DKK [1 100 miljoner USD, 834 miljoner EUR] år 2012, en ökning med 8 procent.
• Det genomsnittliga antalet heltidsanställda ökade med 13 procent – en ökning med 1 355 till 11 755 medarbetare för helåret.
• Investeringarna i fastigheter, anläggningar och utrustning uppgick till 2 644 miljoner DKK 2013 jämfört med 1 729 DKK 2012.


Rapporteringsvalutan för LEGO Gruppen är danska kronor (DKK). Omräkningen från DKK till USD/EUR är en icke-officiell, oreviderad kalenderbaserad beräkning där man använder en årlig genomsnittlig valutakurs (dock är omräkningen av kontanta nettomedel från löpande verksamhet baserad på valutakursen vid årets slut) för 2013 respektive 2012.


Försäljningen av LEGO ökade på alla marknader

Vinstökningen uppnåddes på en internationell leksaksmarknad som krympte något under 2013.  Nordamerika upplevde en minskning under 2013, medan de europeiska marknaderna var oförändrade men med varierande utveckling. I Asien fortsatte den japanska marknaden att falla, medan den kinesiska tillväxtmarknaden ökade.

LEGO Gruppen förbättrade dock sin försäljning på samtliga marknader. Medan de stora marknaderna i USA, Storbritannien samt centrala och norra Europa upplevde sunda ensiffriga tillväxttakter, växte försäljningen på de flesta övriga marknader tvåsiffrigt.  I synnerhet i Asien, som fortfarande är en relativt liten marknad för LEGO Gruppen, var försäljningstillväxten mycket stark.

LEGO Gruppen väntar sig att den globala leksaksmarknaden kommer att växa med låga ensiffriga tal årligen i framtiden, men Jørgen Vig Knudstorp anser att företaget kan växa bättre än den globala marknaden och utöka sin marknadsandel:

”Vi fortsätter att hålla ambitionen uppe och väntar oss en fortsatt ökning av vår marknadsandel. Vi kommer att göra detta genom att utöka vår internationella närvaro – men även genom fortsatt fokus på att utveckla och förnya vårt produkterbjudande så att vi förblir intressanta för barn över hela världen”, säger han.


Framgångsrika produktlanseringar

Bland de bästsäljande produktserierna 2013 fanns huvudteman som LEGO® City, LEGO® Star Wars™ och LEGO DUPLO.
LEGO Friends, som lanserades 2012, och LEGO Legends of Chima, det stora temat som kom ut på marknaden i början av 2013, tillhörde också de bäst säljande produktserierna.

”Vi är mycket nöjda med ökningen för LEGO Friends under det andra marknadsåret och vi ser fram emot att utvidga temat under åren som kommer. Dessutom har vi med framgång etablerat temat LEGO Legends of Chima som en viktig produktserie, och vi kommer att utveckla den här berättelsen och produkterna ytterligare under 2014”, säger Mads Nipper, executive vice president och CMO för LEGO Gruppen. Han tillägger:

”LEGO Legends of Chima är ett rikt och inspirerande universum som barn kan utforska på många olika sätt. Inte bara genom att bygga och leka med LEGO byggsatser, utan även i den digitala världen med appar och genom att utforska innehåll på LEGO.com, via videor och onlinespel. Det här temat är ett utmärkt exempel på hur vi kan överbrygga klyftan mellan fysisk och digital lek.”


Miljarder har investerats i kapacitet


Under 2013 ökade LEGO Gruppen sina omfattande investeringar i produktionskapacitet över hela världen till mer än 2,6 miljarder DKK [489 miljoner USD, 354 miljoner EUR].

”Vi har fattat ett strategiskt beslut om att bygga ut vår kapacitet internationellt, både vad gäller medarbetare och produktionsanläggningar. Vi behöver investera globalt för att kunna förverkliga vår ambition att göra LEGO lek intressant för ännu fler barn världen över”, säger John Goodwin, executive vice president och CFO för LEGO Gruppen.

Som ett resultat av den ambitiösa expansionsstrategin gjordes stora investeringar i kapacitet 2013. I Mexiko och Tjeckien utvidgades de befintliga fabrikerna, medan uppförandet av en helt ny LEGO fabrik nästan har slutförts i Ungern. Bygget av en LEGO fabrik i kinesiska Jiaxing har precis inletts. När fabriken öppnar 2016 kommer den att förse den växande asiatiska marknaden med LEGO produkter.

”Vår strategi går ut på att ha full kontroll över produktionsprocessen för att säkerställa att vi levererar produkter som är säkra för konsumenterna och av genomgående hög kvalitet, och vi är stolta över att kunna rapportera att LEGO Gruppen år 2013 ännu en gång nådde målet noll produktåterkallningar. Vårt ständiga fokus på kvalitet och säkerhet var vi än bedriver verksamhet innebär också att våra nya fabriker i Kina och Ungern kommer att drivas med samma teknik, automatisering och standarder vad gäller medarbetarsäkerhet och produktkvalitet som alla andra LEGO fabriker, säger Bali Padda, LEGO Gruppens executive vice president och COO.

Vi anställer fler än 1 300 nya medarbetare

Förutom den fysiska kapacitetsutbyggnad som nämns ovan var 2013 ett år av då personalens kapacitet och kunnande stärktes inom områden som produktion, teknik, försäljning samt forskning och utveckling, allt för att rusta LEGO Gruppen för framtida tillväxt. Detta fick till följd att vi kunde välkomna ett stort antal nya medarbetare under året, vilket ökade det genomsnittliga antalet heltidsanställda med 1 355 till 11 755. Detta är en av de största årliga personalökningarna i företagets historia.

År 2013 fortsatt LEGO Gruppen att arbeta mot sitt mål att globalisera företaget genom att tillkännage sin avsikt att växa på ett antal större regionala platser. Huvudkontoret kommer att finnas kvar i Danmark, och för att attrahera en mer diversifierad internationell arbetsstyrka kommer fokus att ligga på att bygga upp närvaron i London, Singapore och Shanghai samt vid de befintliga LEGO anläggningarna i amerikanska Connecticut.

Ytterligare information:
Roar Rude Trangbæk,
Press Officer,
LEGO Gruppen
+45 7950 4348
RRT@LEGO.com