About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

The LEGO Brand Framework
- click to enlarge

LEGO varumärket är mycket mer än vår välkända logotyp. Det är de förväntningar människor har på företagets produkter och tjänster – och det ansvar som LEGO Gruppen känner gentemot omvärlden. Varumärket fungerar som en garanti för kvalitet och originalitet.

LEGO® värderingar

Fantasi:
Nyfikenhet väcker frågan ”varför?” och fantasin hjälper oss att hitta förklaringar och möjligheter. Lekfullhet väcker frågan ”tänk om ...?” och fantasin hjälper oss att förvandla det vanliga till något fantastiskt. Drömmar är det första steget på den vägen.

Genom fri lek utvecklar barn sin fantasi – grunden för deras kreativitet

Kreativitet
Kreativitet är förmågan att komma på nya, överraskande och värdefulla idéer. Systematisk kreativitet är ett särskilt slags kreativitet som kombinerar logik och förnuft med lekfullhet och fantasi.

Glädje
Glädje är lyckan vi känner när vi är helt engagerade i något som kräver skicklighet, när vår förmåga står i proportion till utmaningen och vi närmar oss ett mål. Det är glädje både att ta sig mot målet och att slutligen nå fram.

Glädje är också att göra något tillsammans, uppleva ett spännande äventyr, känna entusiasm och överraska både sig själv och andra med vad man kan göra eller skapa.

Inlärning
Inlärning handlar om möjligheter att experimentera, improvisera och upptäcka – att vidga sina tankar och handlingar och lära sig att se och uppskatta flera perspektiv.

Omtanke
Omtanke handlar om vår önskan att bidra med något positivt till barn, samarbetspartner, medarbetare och den värld vi lever i och att ta hänsyn till deras perspektiv i allt vi gör.

Vi anstränger oss för att hjälpa andra – inte för att vi måste, utan för att det känns rätt och för att vi bryr oss.

Omtanke handlar om ödmjukhet. Vi har inte låga tankar om oss själva, men försöker att tänka mindre på oss själva.

Kvalitet
Vi tror på kvalitet som talar för sig själv och skapar tillit – från ryktet om förstklassiga produkter till ett starkt förtroende hos alla.

För oss är kvalitet den ständiga utmaningen att skapa den bästa leksaken, det bästa för barn och deras utveckling och det bästa för samhället och våra samarbetspartner.