About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow
Smiling child with red brickKvalitet har stått i centrum för LEGO Gruppens verksamhet sedan företaget grundades 1932.

För LEGO Gruppen omfattar kvalitet både produktkvalitet och etik, och det perspektivet är djupt förankrat i våra grundläggande värderingar, vår vision och vår målsättning. LEGO Gruppen strävar efter att överträffa kundernas förväntningar på våra produkter, vår service och helhetsupplevelsen av LEGO varumärket. Våra rutiner för kvalitetssäkring beskrivs i vårt globala kvalitetssystem.

Det förtroende världen visar för LEGO Gruppen idag bygger på att vi aldrig gör avkall på kvaliteten – vare sig det gäller produktsäkerhet eller vårt ansvar gentemot anställda, kunder, leverantörer, konsumenter och den lokala miljön. Som ett världsledande företag inom högkvalitativa upplevelser, tjänster och produkter fokuserar vi på kundens syn på kvalitet.

LEGO Gruppen siktar på att vara ledande inom kvalitet
LEGO Gruppens mål är att vara ledande inom alla företagets affärsområden. Leksaker från LEGO Gruppen uppfyller därför som lägst alla nationella och internationella standarder för lekmaterial. Förutom att uppfylla alla formella krav är målet att alla LEGO produkter ska leva upp till konsumenternas förväntningar på kvalitet och säkerhet med hänsyn till design, lekvanor och potentiell felanvändning.

Alla LEGO leksaker som tillverkas för den europeiska marknaden är märkta med EU:s CE-symbol. Märkningen innebär att LEGO Gruppen garanterar att produkten uppfyller kraven i EU-direktivet om leksakers säkerhet. Produkter som tillverkas för den amerikanska marknaden uppfyller Code of Federal Regulation, Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) och standarden ASTM F963.
Det innebär i praktiken att alla LEGO leksaker måste uppfylla industrins hårdaste lagstiftningskrav.

LEGO Gruppen använder främst ABS-plast i sina produkter. Detta material ger LEGO Gruppens leksaker en unik sammankopplingsförmåga, glans och färgfasthet. Allt råmaterial och alla produkter testas i interna och externa laboratorier.

LEGO Gruppen är medlem i TIE (Toy Industries of Europe) samt TIA (Toy Industries of America) och leder den europeiska standardiseringskommittén för leksaker. Genom TIE och den europeiska standardiseringskommittén arbetar LEGO Gruppen aktivt för att utveckla standarder som främjar leksakers säkerhet..

Läs vår framstegsrapport för mer information om hur LEGO Gruppen arbetar med kvalitet och säkerhet.