• Bevittna nu kraften hos denna fullt utrustade stridsstation.

    EMPEROR PALPATINE™