Poštena igra

Prosimo, igrajte pošteno

Preberite tudi našo brošuro o pošteni igri

Dragi potrošnik, stranka, obiskovalec spletne strani – ali celo tekmec:

v nadaljevanju bomo govorili o avtorskih pravicah, zaščitenih blagovnih znamkah, nepošteni konkurenci in drugih pravnih zadevah. Ne maramo številnih piratskih kopij LEGO® elementov, ki smo jih videli še posebej v zadnjih 25 letih. Naj vam razložimo, zakaj.
Nacionalni patenti, zakonodaja o dizajnu in blagovnih znamkah – da spoštovanja teh zakonov in z njimi povezanih predpisov niti ne omenjamo – se od države do države razlikujejo. V številnih državah zakoni, ki bi urejali nelojalno konkurenco, sploh ne obstajajo. Ker ni dovolj predpisov proti ponarejanju, kršitvi avtorskih pravic itd., se lastniki originalnih pravic spopadamo z vse večjimi težavami s proizvajalci kopij. Ker ni predpisov in splošna situacija kar vabi k ponarejanju in proizvajanju kopij, LEGO Group pozdravlja korake za vključevanje omejitev v nacionalne zakonodaje, ki jih nekatere vlade delajo na področju zaščite izdelkov in blagovnih znamk.

Podpiramo tudi predpise Evropske unije, ki omogočajo zaseganje ponarejenih izdelkov, in prizadevanja Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) in Evropske unije za krepitev in uskladitev relevantne zakonodaje. Tudi na zelo razvitih trgih imajo zakoni za zaščito intelektualne lastnine luknje in napake. Zato so lahko postopki, ki zagotavljajo spoštovanje pravil, in postopki za prilagajanje zakonodaje zelo dolgotrajni.

Pridobitev zaščite proti kopiranju blagovnih znamk in izdelkov je pogosto težak, časovno potraten in drag postopek. Družba LEGO Group zato sodeluje z drugimi proizvajalci zaščitenih izdelkov na mednarodnem nivoju. Njihov skupni cilj je okrepiti, uskladiti in poenostaviti mednarodno zakonodajo in njeno izvajanje.

Nedavna raziskava med evropskimi podjetji, ki proizvajajo zaščitene izdelke, nam pove, da je več kot 80 odstotkov vprašanih videlo več kopij svojih izdelkov vsaj enkrat v prejšnjih petih letih. Le približno polovica jih je zakonsko ukrepala proti posnemovalcem. Druga polovica se je potožila zaradi zapletenih postopkov, visokih stroškov in negotovih izidov zaradi zelo raznolikih praks celo znotraj Evropske unije, ki so glavni razlogi za to, da niso skušali braniti svojih pravic. Zato je še bolj očitno, da je na tem območju potrebno izboljšanje zakonodaje.

K sreči se povečuje vse splošno zavedanje, da ustvarjalni izdelki potrebujejo boljšo zaščito. V LEGO Group verjamemo, da je mogoče vsak dizajn originalnega izdelka zaščititi pred kopiranjem, dokler se ta proizvaja in trži, pa tudi da mora biti mogoče preprosto zaustaviti tako kopiranje in druge kršitve. Verjamemo tudi, da dizajni, imena in blagovne znamke podjetja ne smejo biti uporabljani v nepovezanih situacijah brez dovoljenja lastnika. Naš pravni oddelek se vsako leto ukvarja s stotinami dogodkov, v katerih so kršene naše pravice, beleži svetovni razvoj in redno predstavlja primere kršitev na sodišču, tako da lahko naši potrošniki zaupajo, da so vsi izdelki, ki nosijo oznake blagovnih znamk LEGO Group ali ki imajo značilne lastnosti izdelka, tudi v resnici izdelki blagovne znamke LEGO. To ni le interes našega podjetja, ampak tudi naših strank, predvsem otrok po vsem svetu. Zato smo opredelili stališča in prakse, katerih namen je zagotoviti pošteno konkurenco in pošten odnos do strank. Nekatera lahko uveljavljamo po zakonski poti, kar tudi počnemo. Za nekatera si želimo, da bi jih lahko uveljavljali po zakonski poti, ko pride do kršitev.

Prosimo vas, da igrate pošteno in da dovolite strankam odločitev za nakup na podlagi popolne obveščenosti.

Kako lahko LEGO® navdušenci omenjajo LEGO izdelke v internetu
LEGO Group se zaveda, da po svetu veliko LEGO navdušencev uporablja internet za delitev informacij in zamisli o naših izdelkih. Vzpostavljenih je več neuradnih spletnih strani, ki so precej živahne in za katere vlada precejšnje zanimanje. Žal nekatere od teh strani uporabljajo logotip LEGO in oznake zaščitenih blagovnih znamk LEGO na način, ki lahko privede do zmede in napačnega razumevanja o tem, ali strani sponzorira in jih je pooblastilo podjetje LEGO Group.

Zato smo razvili te napotke, da bi internetne uporabnike, ki želijo omenjati LEGO izdelke za nekomercialno rabo, naučili, kako naj omenjajo naše blagovne znamke LEGO. Kljub temu se morate zavedati, da je nemogoče oblikovati trdna in neomajna pravila za pravilno rabo naših blagovnih znamk. To je zato, ker je naš cilj preprečiti uporabo, ki bi v splošnem kontekstu verjetno privedla do zabrisanja mej ali izgube svojstvenosti naših blagovnih znamk, ali zaradi katere bi potrošniki zmotno verjeli, da obstaja povezava ali sponzorsko razmerje z LEGO Group. Ker lahko raba v različnih kontekstih privede do različnih vtisov (ali zmotnih vtisov) pri gledalcu, za čisto vse primere ne morejo veljati splošna pravila. Kljub temu smo oblikovali te napotke in vas prosimo, da nam pomagate pri naših naporih, da zadržimo trdne in prepoznavne blagovne znamke.

Kaj je blagovna znamka?
Blagovna znamka je beseda, simbol ali dizajn, vključno z logotipom, obliko izdelka ali njegovo embalažo, po kateri se izdelki enega podjetja ločijo od izdelkov drugih podjetij. V nekaterih državah je osnovna kocka LEGO zaščitena z registracijo blagovne znamke. Blagovno znamko lahko uporabljamo tudi za prikaz podpore ali odobritve lastnika blagovne znamke za materiale, ki nosijo blagovno znamko.

Blagovna znamka mora biti zaščitena
Po blagovni znamki mora biti mogoče ločevati izdelke enega podjetja od izdelkov drugih podjetij. Če blagovna znamka to zmožnost izgubi, lahko lastnik ugotovi, da drugim ne more več preprečiti uporabe blagovne znamke. Lastnik mora preprečiti nepravilno rabo svojih blagovnih znamk, da bi preprečil zavajanje javnosti. Zato LEGO Group po vsem svetu aktivno zagotavlja, da se njegove blagovne znamke ne zlorabljajo.

Logotipa LEGO ni dovoljeno uporabljati na neuradni spletni strani
Živordeči logotip LEGO je postal ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk na svetu. Trdo smo delali, da je ta logotip postal simbol visokokakovostnih ustvarjalnih izdelkov za otroke. Logotip predstavlja družbo LEGO Group in ne moremo tvegati, da bi svojstvenost simbola razvodenela. Zato moramo vztrajati pri tem, da logotipa LEGO ni NIKOLI dovoljeno uporabljati na neuradni spletni strani.

Blagovne znamke LEGO se lahko v nekaterih omejenih okoliščinah uporabljajo na neuradni spletni strani
Blagovne znamke LEGO (razen logotipa) se lahko za netržno rabo uporabljajo pri omembah izdelkov ali elementov LEGO, ki so prikazani ali o katerih teče razprava na spletni strani, če niso nepravilno poudarjene ali uporabljene tako, da bi obiskovalca lahko zmotno napeljale v prepričanje, da spletno stran sponzorira ali jo je pooblastila družba LEGO Group.

Pravilna raba blagovne znamke LEGO na spletni strani
Če je blagovna znamka LEGO uporabljena, mora biti vedno uporabljena kot pridevnik, ne kot samostalnik. Na primer, recite “MODELI, SESTAVLJENI IZ LEGO KOCK”. Nikoli ne recite “MODELI, SESTAVLJENI IZ LEGIC”. Poleg tega naj se blagovna znamka pojavi v enaki pisavi kakor okoliško besedilo in naj ne bo ločena od njega. Z drugimi besedami, blagovne znamke ne smejo biti poudarjene ali označene. In končno, blagovnim znamkam LEGO naj ob vsaki uporabi sledi simbol ®.

Blagovna znamka LEGO ne sme biti uporabljena v internetnem naslovu
Blagovne znamke LEGO nikoli ne vključujte v internetni naslov. Internetni naslovi so postali uporabno orodje, s katerim ljudje prepoznavajo vir spletne strani. Uporaba besede “LEGO” v domenskem imenu bi pomenila ustvarjanje zavajajočega vtisa, da spletno stran sponzorira LEGO Group.

Uporabljajte zavrnitev odgovornosti
Zavrnitev odgovornosti je treba uporabiti, ko se na spletni strani pojavi blagovna znamka LEGO. Ustrezna zavrnitev bi bila “LEGO® je blagovna znamka podjetij iz skupine LEGO Group, ki ne sponzorirajo, pooblaščajo ali podpirajo te strani”. Niti ustrezna zavrnitev odgovornosti pa ne izniči nepravilne rabe blagovne znamke. To pomeni, da uporaba logotipa LEGO ali nepravilna uporaba blagovne znamke LEGO ne postaneta pravilni z vključitvijo zavrnitve odgovornosti na spletno stran.

Kaj so avtorske pravice?
Avtorska pravica je izključna pravica za izdelavo ali distribucijo kopij originalno napisanih in umetniških vsebin na kakršen koli način. Izključna pravica vključuje pravico izdelavo kopij v računalniškem pomnilniku.

Optično branje in prenos z avtorsko pravico zaščitenih materialov na spletno stran
LEGO Group je lastnik avtorskih pravic svojih navodil za sestavljanje, tiskovin in fotografij, uporabljenih v naših katalogih in na naši embalaži. Kopiranje, optično branje (skeniranje) in distribucija teh materialov po internetu bi pomenili kršitev naših avtorskih pravic. Kljub temu v tem trenutku LEGO Group ne nasprotuje optičnemu branju manjših izvlečkov teh materialov v nespremenjeni obliki za nekomercialno rabo, če je njihov namen izmenjava informacij ali dobronameren komentar na spletni strani. Vendar pa optično prebrane slike in informacije ne smejo biti tako izpostavljene, da bi lahko bile razumljene kot sponzorsko dejanje LEGO Group, namenjeno spletnim stranem, na katerih so objavljene. Prosimo vas, da fotografije optično preberete brez popačenj ali prevelikega poudarjanja logotipa LEGO. Vsekakor pa morate vključiti zavrnitev odgovornosti in posebno opozorilo, v katerem je navedeno, da je lastnik avtorskih pravic LEGO Group (npr. LEGO Group. To je neodvisno spletišče brez pooblastila ali sponzorstva LEGO Group).

Upamo, da ti napotki vključujejo najpogosteje zastavljena vprašanja o uporabi blagovnih znamk in avtorskih pravic LEGO. Zavedamo se, da večina uporabnikov interneta želi spoštovati te pravice, vendar ne vedo vedno, kaj je dovoljeno. Internet ponuja veliko novih priložnosti za hipno komunikacijo po vsem svetu, ki daje vsem možnost, da jih slišijo. Ker se internetna komunikacija ves čas razvija, bomo morda morali od časa do časa osvežiti in posodobiti te napotke. Cenimo izraženo zanimanje za naše podjetje in naše izdelke in upamo, da se bo dialog nadaljeval v smislu povečevanja zanosa, ki ga skušamo spodbuditi s svojimi izdelki.