Nariadenie REACH

Informácie o látkach v zozname navrhovaných látok podľa nariadenia REACH

Nasledujúce produkty obsahujú lítiovo-polymérovú batériu. Výrobca tejto batérie nás informoval, že môže obsahovať látku „propán-1,3-sultón (číslo CAS 1120-71-4)“ v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).

 • 45601 – Technic large hub
 • 45610 – Technic large hub battery
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE Prime set

51515 – Robot Inventor

 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set
 • 45612 – Technic Small Hub Battery

Nasledujúce výrobky obsahujú diódu na neprístupnej doske s elektrickými obvodmi, o ktorej nás výrobca informoval, že obsahuje látku „olovo (číslo CAS 7439-92-1)“ v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).

 • 45601 – Technic Large Hub
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
 • 51515 – Robot Inventor
 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set

Nasledujúce výrobky obsahujú neprístupný piezoelektrický materiál, o ktorom nás výrobca informoval, že obsahuje látky „olovnatý titanát zirkónia – oxid (číslo CAS 12626-81-2)“ v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).

 • 10970 - Fire Station & Helicopter
 • 10959 - Police Station & Helicopter
 • 10969 - Fire Truck
 • 10933 - Tower Crane & Construction
 • 10990 - Construction Site

Súčasťou nasledujúcich produktov je obrazovka s neprístupným polarizačným filtrom, o ktorom nás výrobca informoval, že obsahuje látku „2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol (číslo CAS 25973-55-1)“ v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).

 • 71360 – Adventures with Mario Starter Course

• 71387 – Adventures with Luigi Starter Course
• 71403 – Adventures with Peach Starter Course

Uvedené látky sú obsiahnuté v súčasnej verzii zoznamu navrhovaných látok Európskej chemickej agentúry podľa nariadenia REACH. Podľa predpisov EÚ (článok 33, nariadenie č. 1907/2006, REACH) sme povinní informovať, či takáto látka môže byť prítomná, a to aj vo veľmi malom množstve.

Neexistuje žiadne bezpečnostné riziko a ľudia nebudú za normálnych podmienok tejto látke vystavení.

Žiadne iné výrobky LEGO okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie, neobsahujú žiadne látky zahrnuté v aktuálnom zozname navrhovaných látok podľa nariadenia REACH v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).

Chráňte životné prostredie tým, že nebudete likvidovať batérie ani výrobky, ktoré obsahujú batérie, spolu s domácim odpadom. Zistite si na miestnych úradoch možnosti recyklácie a dostupné zariadenia.

Viac informácií o bezpečnosti výrobkov nájdete na adrese www.LEGO.com/aboutus/responsibility alebo zavolajte na telefónne číslo 00800 5346 5555