Nariadenie REACH

Informácie o látkach v zozname navrhovaných látok podľa nariadenia REACH

Nasledujúce produkty obsahujú lítiovú mincovú batériu (typu CR1216). Výrobca tejto batérie nás informoval, že môže obsahovať látku „1,2-dimetoxyetán, dimetyléter etylénglykolu“ (EGDME) v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).

 • 60215 – Fire station
 • 60209 – Sky Police Diamond Heist
 • 60216 – Downtown Fire Brigade
 • 60246 – Police Station

Nasledujúce produkty obsahujú lítium-polymérovú batériu. Výrobca tejto batérie nás informoval, že môže obsahovať látku „propán-1,3-sultón (číslo CAS 1120-71-4)“ v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).

 • 45601 – Technic Large Hub
 • 45610 – Technic Large Hub Battery
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
 • 45302 – Smart hub Rechargeable Battery
 • 51515 – Robot Inventor
 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set
 • 45612 – Technic Small Hub Battery

Nasledujúce výrobky obsahujú diódu na neprístupnej doske s elektrickými obvodmi, o ktorej nás výrobca informoval, že obsahuje látku „olovo (číslo CAS 7439-92-1)“ v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).

 • 45601 – Technic Large Hub
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
 • 51515 – Robot Inventor
 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set

Uvedené látky sú obsiahnuté v súčasnej verzii [zoznamu navrhovaných látok Európskej chemickej agentúry podľa nariadenia REACH] 1. Podľa predpisov EÚ (článok 33, nariadenie č. 1907/2006, REACH) sme povinní informovať, či takáto látka môže byť prítomná, a to aj vo veľmi malom množstve.

Neexistuje žiadne bezpečnostné riziko a ľudia nebudú za normálnych podmienok tejto látke vystavení.

Žiadne iné výrobky LEGO okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie, neobsahujú žiadne látky zahrnuté v aktuálnom zozname navrhovaných látok podľa nariadenia REACH v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).

Chráňte životné prostredie tým, že nebudete likvidovať batérie ani výrobky, ktoré obsahujú batérie, spolu s domácim odpadom. Zistite si na miestnych úradoch možnosti recyklácie a dostupné zariadenia.

Viac informácií o bezpečnosti výrobkov nájdete na adrese www.LEGO.com/aboutus/responsibility alebo zavolajte na telefónne číslo 00800 5346 5555