LEGO certifikácia

Certifikát môžete vyhľadať pomocou niektorého zo štyroch údajových polí nižšie. Vyplňte aspoň jedno a kliknite na tlačidlo Vyhľadať. Ak chcete vyhľadať viaceré položky naraz, môžete do každého poľa zadať niekoľko čísel certifikátov, položiek alebo výrobkov oddelených čiarkami.

Pozri tiež naše: vyhlásenia o zhode a našu dokumentáciu k výrobkom s batériou

Dokument pre konkrétnu krajinu
Jazyky