LEGO® certifikácia

Obrázok LEGO certifikácie
Certifikát môžete vyhľadať pomocou niektorého zo štyroch údajových polí nižšie. Vyplňte aspoň jedno a kliknite na tlačidlo Vyhľadať. Ak chcete vyhľadať viaceré položky naraz, môžete do každého poľa zadať niekoľko čísel certifikátov, položiek alebo výrobkov oddelených čiarkami.
Špecifický dokument pre krajinu
Jazyky