Licenţă sursă deschisă

EXO 2.0

LEGO Group utilizează fonturile Exo 2.0 pentru experiențe digitale:
Toate experiențele digitale LEGO includ site-uri web, medii de socializare, aplicații, jocuri, pagini web, imagini digitale, videoclipuri online, date digitale și baze de date.
Familia de fonturi Exo 2.0

Copyright 2013 The Exo 2 Project Authors (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

Acest software de font este autorizat conform SIL Open Font License, versiunea 1.1.
Această licență este copiată mai jos și este de asemenea disponibilă cu Întrebări frecvente la: http://scripts.sil.org/OFL

Noto

LEGO Group utilizează fonturile Google Noto pentru experiențe digitale.
Toate experiențele digitale LEGO includ site-uri web, medii de socializare, aplicații, jocuri, pagini web, imagini digitale, videoclipuri online, date digitale și baze de date.
Limba chineză (Noto Sans CJK TC & SC)
Limba japoneză (Noto Sans CJK JP și Noto Serif CJK JP)
Limba coreeană (Noto Sans CJK KR și Noto Serif CJK KR)
Limba rusă (Noto Sans)

Noto este marcă comercială a Google Inc. Copyright (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), cu nume de font rezervat: chineză (Noto Sans CJK TC & SC), japoneză (Noto Sans CJK JP și Noto Serif CJK JP), coreeană (Noto Sans CJK KR și Noto Serif CJK KR), rusă (Noto Sans)

Traducere
Aceasta este o traducere neoficială a SIL Open Font License în limba „chineză, japoneză, coreeană și rusă”. Nu a fost publicat de SIL International și nu specifică în mod legal termenii de distribuție pentru fonturile care utilizează OFL. O versiune conform OFL este valabilă numai când utilizează textul original în limba engleză.

Cu toate acestea, recunoaștem că această traducere neoficială va ajuta utilizatorii și designerii care nu sunt familiarizați cu limba engleză să înțeleagă mai bine SIL OFL și va ușura utilizarea și eliberarea familiilor de fonturi conform acestui model de font prin design cooperativ. Încurajăm designerii care iau în considerare lansarea creației în cadrul OFL să citească întrebările frecvente în limba lor, dacă sunt disponibile.

Mergeți la https://scripts.sil.org/OFL pentru versiunea oficială a licenței și întrebările frecvente însoțitoare

Acest software de font este autorizat conform SIL Open Font License, versiunea 1.1.
Această licență este copiată mai jos și este de asemenea disponibilă cu Întrebări frecvente la: http://scripts.sil.org/OFL

SIL Open font license

Versiunea 1.1 – 26 februarie 2007

Preambul

Obiectivele Licenței deschise de font (LDF) sunt de a stimula dezvoltarea pe plan mondial a proiectelor de fonturi în colaborare, de a sprijini eforturile comunităților academice și lingvistice pentru crearea fonturilor, și de a oferi un cadru liber și deschis în care fonturile să poată fi partajate și îmbunătățite în parteneriat cu alții.

LDF permite ca fonturile brevetate să fie utilizate, studiate, modificate și redistribuite în mod liber, atât timp cât nu sunt vândute ca atare. Fonturile, inclusiv lucrările derivate, pot fi grupate, încorporate, redistribuite și/sau vândute cu orice software, cu condiția ca niciunul dintre numele rezervate să nu fie utilizat de lucrări derivate. Totuși, fonturile și derivatele nu pot fi lansate conform niciunui alt tip de licență. Cerința ca fonturile să rămână conforme acestei licențe nu se aplică niciunui document creat care utilizează fonturile sau derivatele acestora.

Definiții

 • „Software de font” se referă la setul de fișiere lansate de titularul (titularii) dreptului de autor conform acestei licențe și marcate clar ca atare. Acesta poate include fișiere sursă, scripturi de construcție și documentație.
 • “Numele rezervat de font” se referă la numele specificate ca atare, după declarația de drept de autor.
 • “Versiunea originală” se referă la colecția de componente de software de font așa cum sunt distribuite de titularul (titularii) dreptului de autor.
 • „Versiunea modificată” se referă la orice derivat realizat prin adăugarea, ștergerea sau înlocuirea - parțială sau integrală - a oricărui component al versiunii originale, prin modificarea formatelor sau prin portarea software-ului de font într-un mediu nou.
 • „Autorul” se referă la orice designer, inginer, programator, scriitor tehnic sau altă persoană care a contribuit la software-ul de font.

Permisiune și condiții

Permisiunea este acordată prin prezenta gratuit, oricărei persoane care obține o copie a software-ului de font, pentru utilizare, studiu, copiere, îmbinare, încorporare, modificare, redistribuire și vânzarea copiilor modificate și nemodificate ale software-ului de font, sub rezerva următoarelor condiții:

 1. Nici software-ul de font, și niciunul dintre componentele sale individuale, în versiunile originale sau modificate, nu pot fi vândute ca atare.
 2. Versiunile originale sau modificate ale software-ului de font pot fi grupate, redistribuite și/sau vândute cu orice software, cu condiția ca fiecare copie să conțină notificarea dreptului de autor de mai sus și această licență. Ele pot fi incluse ca fișiere text autonome, anteturi citite de om, sau în câmpurile corespunzătoare de metadate citite automat în fișiere text sau binare, atâta timp cât câmpurile respective pot fi vizionate ușor de utilizator.
  3 Nicio versiune modificată a software-ului de font nu poate utiliza numele rezervat(e) de font decât dacă titularul dreptului de autor acordă o permisiune scrisă explicită. Această restricție se aplică numai în cazul numelui fontului primar așa cum este prezentat utilizatorilor.
 3. Numele titularului (titularilor) dreptului de autor sau al(e) autorului (autorilor) software-ului de font nu pot fi utilizate pentru promovarea, sprijinirea sau popularizarea oricărei versiuni modificate, cu excepția confirmării contribuției (contribuțiilor) titularului (titularilor) drepturilor de autor sau al(e) autorului (autorilor) sau cu permisiunea scrisă explicită a acestora.
 4. Software-ul de font, modificat sau nemodificat, parțial sau integral, trebuie distribuit integral conform acestei licențe și nu trebuie distribuit conform niciunei alte licențe. Cerința ca fonturile să rămână conforme acestei licențe nu se aplică niciunui document creat utilizând software-ul de font.

Rezilierea

Această licență devine nulă și neavenită dacă oricare dintre condițiile de mai sus nu este îndeplinită.

Declinarea răspunderii

Software-ul de font este furnizat „ca atare”, fără garanții de vreun fel, exprese sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanții de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop și neîncălcarea de drept de autor, brevet, marcă comercială, sau alte drepturi. În niciun caz, titularul dreptului de autor nu va fi răspunzător pentru nicio revendicare, daună sau altă responsabilitate, incluzând orice daune generale, speciale, indirecte, incidentale sau subsecvente, într-o acțiune de contract, prejudiciu sau altfel, rezultând din folosirea sau incapacitatea de folosire a software-ului de font sau din alte tranzacții cu software-ul de font.