Groźna kosmitka

„Ruszajcie, moi słudzy, przynieście mi cały wszechświat!”

Jej prawdziwe imię jest zbyt królewskie (a przy tym zbyt długie i zbyt trudne do wymówienia), aby je tutaj przytaczać. Groźna kosmitka włada ogromnym kosmicznym imperium, a jej jedynym celem jest opanowanie całego wszechświata! Ze swojej potężnej cytadeli na planecie służącej jako stolica imperium wysyła floty latających spodków w każdy zakątek galaktyki, aby atakować i zdobywać wszystkie planety, jakie uda się znaleźć.

Od czubka pulsującego, fioletowego mózgu aż po koniuszki macek, ta groźna kosmitka jest owładnięta myślą o opanowaniu całego kosmosu. Dlatego strasznie ją irytuje, kiedy ktoś chce ją powstrzymać — szczególnie ta męcząca międzygalaktyczna dziewczyna, która zawsze przybywa w ostatniej chwili, psuje kosmiczne plany i ucieka z niezawodnych zasadzek. Czy naprawdę nikt nie zdaje sobie sprawy, że wszechświat byłby znacznie lepszy, gdyby wszyscy poddali się kosmicznej imperatorce?