• Mikrobitwa o Hoth
  • Teraz poznasz prawdziwą potęgę tej w pełni sprawnej stacji bojowej.

    IMPERATOR PALPATINE™