• Mikrobitwa o Hoth
  • To nie żaden księżyc. To stacja kosmiczna.

    OBI-WAN KENOBI™