• Mikrobitwa o Hoth
  • Próbuj nie. Rób albo nie rób. Próbować nie możesz.

    YODA™