Wampir

Blady wampir ze spiczastymi uszami i świecącymi, czerwonymi oczami od lat odstrasza wszystkich od tajemniczego dworu. Gdy pierwszy raz zetknął się z Brygadą Detektywów, próbował ich zwabić w różne pułapki we dworze, ale z marnym skutkiem.