Potwór z bagien

Strzeż się bagien, jeśli nie chcesz natknąć się na oślizgłego potwora! Kroczy on tam i z powrotem, głośno rycząc i odstraszając mieszkańców pobliskiego miasteczka — nikt nie odważył się zapuścić na bagna, dopóki nie zjawiła się Brygada Detektywów!