1/2
LEGO®5007427
Ostrzeżenie!
Niebezpieczeństwo udławienia się. Małe części.