KAMIENNY WOJOWNIK

Wojownicy stanowią niezłomny trzon Kamiennej Armii. Są bardzo silni i wytrzymali, a do tego niesłychanie trudno ich zranić. Nigdy nie odpuszczają, póki nie osiągną celu. Kamienni Wojownicy zniknęli po klęsce Władcy.