NUNCZAKO BŁYSKAWIC

Jedna z Czterech Złotych Broni Spinjitzu. Zgodnie z przeznaczeniem jej strażnikiem i użytkownikiem miał być Jay. To właśnie on odnalazł ją w Pływających Ruinach, gdzie strzegł jej Wisp, Smok Błyskawicy. Nunczako mogło strzelać piorunami i służyć jako źródło zasilania maszyn. Nunczako błyskawic mogło też zmienić się w Burzowy myśliwiec.

Dojo Ninja
Błyskawica
Miecz żywiołu
4 i pół klocka
Wymyślanie gadżetów