KOSTUR ANAKONDOWCÓW

Kostur węży plemienia Anakondowców oraz insygnium władzy ich generała. Z wyglądu przypomina wijącego się wokół drążka węża z purpurowym symbolem Anakondowców na ciele. To jeden z pięciu takich kosturów — każde plemię ma własny. Wewnątrz kostura ukryta jest fiolka antyjadu. Ktokolwiek go użyje, przez jakiś czas będzie smakować tak źle, że nawet Anakondowcy go nie przełkną. Z połączenia antyjadów ukrytych we wszystkich kosturach powstaje biały płyn, który wskazuje drogę do miejsca ukrycia Ostrzy każdego z plemion.

Dojo Ninja
Błyskawica
Miecz żywiołu
4 i pół klocka
Wymyślanie gadżetów