GŁĘBOSTONIT

Głębostonit to rzadki minerał występujący jedynie na dnie oceanu. Ma unikalną właściwość: jest jedyną substancją stałą, którą można zranić ducha. Z chemicznego punktu widzenia cząsteczki głębostonitu przypominają trochę wodę, ponieważ są zawsze w ruchu. Niektórzy twierdzą, że duchy mogą przenikać przez ciała stałe, ale nie przez ciała, które są zawsze w ruchu. Ninja noszą głębostonitowe zbroje, które chronią ich przed opętaniem przez ducha.

Dojo Ninja
Błyskawica
Miecz żywiołu
4 i pół klocka
Wymyślanie gadżetów