AEROOSTRZA

Broń przypominająca bumerang wykonana z głębostonitu — jedynego materiału, którym można zranić ducha. Ninja po raz pierwszy odkryli aeroostrza w lombardzie Ronina. Potem użyli ich przeciwko Morro i jego oddziałom duchów. Ronin trzyma zapas aeroostrzy na pokładzie swojego statku powietrznego — R.E.X.

Dojo Ninja
Błyskawica
Miecz żywiołu
4 i pół klocka
Wymyślanie gadżetów