ELECTROMECH

Jay przejął jeden z mechów Chena i przy użyciu swoich mocy żywiołów przekształcił go w ElectroMecha. Podczas walki z Clouse’em doszło do zablokowania głównego źródła energii mecha, co skończyło się jego samozniszczeniem. Dopóki ElectroMech był sprawny, dysponował podwójną wyrzutnią, a jego lewa dłoń potrafiła z ogromną siłą chwytać i trzymać obiekty.

Dojo Ninja
Błyskawica
Miecz żywiołu
4 i pół klocka
Wymyślanie gadżetów