MIASTO OUROBOROS

Starożytne miasto Wężonów, które po wojnie zostało pogrzebane w Morzu Piasku. Nazywano jest także zaginionym miastem Ouroboros. To jedyne znane miasto Wężonów. Wydaje się być mieszanką różnych stylów architektury. W centrum wznosi się niesławna Arena Wężowej Jamy. Legenda głosi, że pod tym miastem spał Wielki Pożeracz i że często spotykany w rzeźbach z Ouroboros motyw spiral i okręgów odnosi się właśnie do niego. Ten wielki wąż został obudzony przez Pythora i, wydostawszy się na wolność, narobił poważnych szkód w mieście. Mimo zniszczeń miasto jeszcze długo pełniło rolę bazy wypadowej Wężonów. Istnieje po dziś dzień.

Dojo Ninja
Błyskawica
Miecz żywiołu
4 i pół klocka
Wymyślanie gadżetów