Prezentacja modelu — Śnieżna kryjówka. (wersja angielska)

sty 1. 2015

Prezentacja modelu śnieżnej kryjówki.