Prezentacja modelu — Pustynny posterunek. (wersja angielska)

sty 1. 2015

Prezentacja modelu pustynnego posterunku.