Film

Cel: Niania (Spik3r) (Wersja angielska)

lis 15. 2015

Zobacz, jak Jackson buduje różne modele MINDSTORMS i wyznacza im misje! SPIK3R: zakraść się do niani i wyłączyć jej środek łączności (komórkę).