GRIPP3R powstał, aby przenosić ciężkie ładunki. Jego potężne chwytaki są w stanie podnieść i upuścić puszkę z napojem.

Steruj GRIPP3R-em ze smartfona lub tabletu, używając bezpłatnej aplikacji Robot Commander.