Certyfikacja produktów LEGO

Do wyszukana certyfikatu można użyć dowolnego z czterech poniższych pól danych. Należy wypełnić co najmniej jedno z nich i kliknąć przycisk Szukaj. Aby wyszukać jednocześnie wiele pozycji, można w każdym polu wpisać kilka numerów certyfikatów, artykułów lub produktów, oddzielając je przecinkami.

Prosimy zapoznać się także z tymi materiałami: Deklaracje zgodności i Dokumentacja baterii

Dokument dotyczący konkretnego kraju
Języki