Najbardziej poszukiwane duchy: Doktor Drewell

Doktor Drewell, za życia genialny naukowiec, za namową Lady E. zaczął przeprowadzać nienaturalne eksperymenty, które miały przybliżyć ją do wiecznej młodości. Jednak nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem… Choć teraz w zaświatach wciąż pozostaje powiązany z Lady E., nietrudno zauważyć, że woli w samotności zajmować się swoją ukochaną kolekcją roślin. Znane miejsce pobytu: laboratorium J.B. Artefakt duszy: szklana kolba laboratoryjna Więcej informacji o najbardziej poszukiwanych duchach znajdziesz w LEGO® Life.

Fajne rzeczy!