Quiz: Jak dobrze znasz Naidę?

  • Jaką elfką jest Naida?

  • Jakie zwierzę jest najlepszym przyjacielem Naidy?

  • Co Naida zobaczyła najpierw na mapie?

  • Jaki środek transportu Naida lubi najbardziej?

  • Czego Naida ma bardzo dużo?

  • Co Naida podaje przyjaciołom na łódce?

  • Gdzie Naida spotyka Emily?

  • Który z tych dwóch symboli należy do Naidy?