• Łatwe budowanie
  • Średnio zaawansowane budowanie
  • Zaawansowane budowanie

10694 Kreatywne uzupełnienie LEGO® w jasnych kolorach

10697 LEGO® Duży zestaw kreatywny