Longtooth

Longtooth to starszy żołnierz, który nie chciał dołączyć do plemiennej starszyzny jako jeden z przywódców. Twierdzi, że zbyt lubi frontową walkę, aby z niej zrezygnować. Tak naprawdę jednak dużo bardziej lubi MÓWIĆ o walce, niż brać w niej udział. Trapi go tyle dolegliwości, że nie może już być wielkim bohaterem, ale w boju nigdy nie odpuści bez walki... chyba że akurat będzie go łupać w krzyżu!