Ewar

Ewar jest dzielny. Ewar jest silny. Ewar jest wierny. Jednak Ewar nigdy nie zmienia raz obranego kierunku, cokolwiek by się działo. Ma w głowie plan bitwy, którego przestrzega punkt po punkcie od początku do końca. Wystarczy minimalna niezgodność z oczekiwaniami, jedna drobna pomyłka, a Ewar całkowicie się gubi.